top of page

Leg psykolog Christopher Andreasson

Piteå psykologtjänst AB

Välkommen till Piteå psykologtjänst - en privat psykologmottagning i centrala Piteå

Psykologtjänster till privatpersoner, organisationer och företag.

Välkommen att höra av dig!

Samtal med psykolog

Svårigheter i livssituationen? Problem på arbetet, i skolan eller i kärlekslivet? Jag tar emot privatpersoner och par för vägledande samtal och psykologisk behandling. Jag har mottagningsrum på Prästgårdsgatan 27 i centrala Piteå.

Som legitimerad psykolog är jag godkänd av Socialstyrelsen. Jag är medlem i Psykologföretagarna och följer Psykologförbundets etiska riktlinjer. Tystnadsplikten innebär att det som sägs stannar mellan oss.

Samtal

Psykologutredning

Jag erbjuder psykologutredningar till privatpersoner och företag, landsting och skolor i Norrbotten, Västerbotten och Stockholm. Utredningen innehåller dels en detaljerad intervju av hur svårigheter av olika slag har påverkat livet. Med hjälp av psykologiska test och skattningsskalor undersöker vi tillsammans olika psykologiska områden beroende på frågeställningen. Efter utredningen sammanställs resultatet i ett psykologutlåtande tillsammans med rekommendationer. Jag har avtal med olika organisationer och samarbetar vid behov med läkare. 

Utredning
Utbildning
Föreläsningar

Utbildning

Kurser

Piteå psykologtjänst AB arrangerar kurser och konferenser för psykologer och andra yrkesgrupper på plats i Piteå. Syftet är att främja psykologisk kunskapsspridning i Norrbotten och minska onödigt resande.  

Jag föreläser för personalgrupper, chefer och beslutsfattare kring psykologiska ämnen som vi enas om utifrån verksamhetens och personalens behov.

Handledning, konsultation

Svåra ärenden? Konflikter på arbetsplatsen? Jag arbetar med personalgrupper och chefer i företag och offentlig förvaltning.
Handledning, konsultation

Kontakt

Du är alltid välkommen att mejla eller ringa. Kan jag inte svara direkt, återkommer jag så fort jag har möjlighet.

Mottagning på Prästgårdsgatan 27 i centrala Piteå.

Christopher Andreasson, Leg psykolog

Piteå psykologtjänst AB

Kontakt
bottom of page